Тechno Мobile

 

За контакт: editor@techno-mobile.eu

Партньори

Съветите на спеца

Новината е представена
от Зорница Таскова [редактор]


Четирите стихии: огън, въздух, земя, вода - във Photoshop

 

 

 

 

Да се научат основните трикове във Photoshop може и да не отнеме много време. Дълго трае всъщност усъвършенстването - за него изисква много повече време. Една от най-известните програми за обработка на изображения прилича по-скоро на музикален инструмент-всеки може да ги подържи за малко, но не всеки е в състояние да свири на тях. В този материал ще засегнем темата за използването на програмата като творчески инструмент. Всеки от нас в по-голяма или по-малка степен притежава талант и всеки носи отговорност за това как развива тези свои способности. Ще разгледаме създаването на няколко стилни ефекта във Photoshop, целящи да имитират четирите стихии-земя, вода, огън и въздух.

 

Огън-огнени букви

 

Създаването на ефекта с огнен текст започва със създаването на нов документ в режим RGB с разширение 1024x768 пиксела. С помощта на Paint Bucket той се залива с черен цвят. Избира се инструмента Horizontal Type, щраква се на което и да е място от изображението и се добавя текст в бял цвят. Неговото положение се подбира внимателно и се избира от режим за редактиране на текста. За това е достатъчно да се избере някой цвят от палитрата. След това се отделя цялата част на изображението и се изпълнява командата Edit > Copy Merged. Тя копира видимото изображение така все едно са били махнати слоевете. То се маха от буфера, рамката се обръща на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка, а затова се изпълнява командата Image > Image Rotation > 90* CCW. Сменя се филтърът Filter > Stylize > Wind, а превключвателят се установява в положение From the Right. Филтърът се променя няколко пъти, за да може ефектът да бъде засилен, а за повторна промяна може да се използва съчетанието от бутоните СTRL+F. С използването на командата Image > Image Rotation > 90° CW, изображението се обръща, връщайки го в изходна позиция. След това трябва да се извърши действието в посока Gaussian Blur: Filter > Blur > Gaussian Blur и се установява параметър за Radius на ниска стойност, например, 7. С помощта на съчетанието от бутоните Ctrl+U се появява прозорец Hue/Saturation и се установява Colorize, след което Hue и Saturation се придвижват и се избират такива параметри, че да се получи оранжев цвят. За Hue това е нужно да се зададе значение 40, а за Saturation-100. Създава се копие на слоя и отново се появява прозорец Hue/Saturation, при което оттенъка се променя на червен. За този параметър на Hue се задава значение -40. Двата горни слоя се обединяват, използвайки командата Layer > Merge Down, а филтърът Liquify се избира чрез съответната команда в менюто. Използвайки Forward Warp старателно се рисуват огнените езици. Предварително се променят някои параметри на този инструмент, включително се намалява размера и плътността. Първо е препоръчително да се нарисуват големи огнени езици, а след това да се намали размера им и да се добавят малки такива на крайчетата им. Цветът след това се променя на черен, активирайки Horizontal Type и установявайки курсора в областта на текста и използвайки съчетанието от бутоните CTRL+A. Натиска се Set the Text Color и се променя цвета в прозореца Color Picker. Избира се слой с огнени езици и се копира, след което копието се разполага в горната част на палитрата. Добавя се маска на слоя, натискайки Add Layer Mask в долната част на Layers. Следва да се избере инструмент Gradient като се задържи копчето на мишката върху Paint Bucket. След това се рисува черно-бял вариант по такъв начин, че той да започва над текста и да свършва под него. Това може да се пробва няколко пъти, подбирайки оптималният вариант. Активирайки Smudge става заглаждането на краищата на изображението. По този начин пламъците по-добре обхващат текста. Изображението се отделя и се изпълнява командата Edit > Copy Merged. Снимката се изважда от буфера, намалява се значението на параметъра Opacity два пъти. За да се усили ефекта трябва да се направи огледално изображение на пламъците. Отново снимката се отделя и се използва Copy Merged. Прозрачността се намалява до 60, изпълнява се командата Edit > Transform > Flip Vertical, след което се натиска копчето Add Layer Mask и резултатът ще бъде налице.

 

Въздух-огромен взрив

 

Създаването на взрив във Photoshop не е много трудна задача. Процесът започва със създаването на новото изображение в режим RGB и добавянето на филтър Filter > Render > Difference Clouds. Доколкото цветовата гама се определя от установените до този момент трябва да се провери дали основните цветове не са зададени автоматично. Към изображението се добавя филтър Filter > Stylize > Extrude и се установяват параметрите, показани на снимката. За да се видят малките детайли филтърът трябва да се промени на Gaussian Blur, а в настройките на Blur се установява значение за Radius равно на 0,8 пиксела. Най-накрая се изпълнява командата Image > Adjustments > Invert или просто се настиска Ctrl+I. Безкрайно може да се променя този триизмерен ефект към снимките, получавайки все нови и нови резултати.

 

Земя-пясък с рисунка

Създаването на пясъчна рисунка с помощта на Photoshop е съвсем лесно, а за да се добави надпис вече ще е необходимо малко повече време. Първо трябва да се създаде ново изображение с разширение 800x600 пиксела в режим RGB. Променя се основния цвят на цвета на мокър пясък, а за това се използва Paint Bucket, след което изображението се покрива с желания цвят. То се изменя с Filter > Noise > Add noise, а параметрите на филтъра се променят, за да бъде шумът еднороден и монохроматичен. За параметъра Amount се установява значение 8. След това завършването на пясъка става чрез Filter > Texture > Texturizer. Избирането на Sandstone и подбирането на значение за мащаба и релефа и мокрият пясък ще бъде готов. За създаването на надпис трябва да се направи още един слой. Това става, натискайки копчето Create a New Layer и натискайки D, за да стане основният цвят черен. След това се активира инструментът Brush, да се намали грубата повърхност и например да се нарисува сърце или някакъв друг обект. Задържайки бутона Ctrl се натиска на знака на текущия слой, в същото време отделяйки надписа. Изображението на този слой се отваря, щракайки на левият знак от името, след което долният слой се отделя. Създава се нов такъв с помощта на съчетанието CTRL+J. При последователно двойно натискане на слоя и в прозореца  Layer Style се установяват Bevel и Emboss. Следва да се изпълни командата Select > Modify > Expand и отделеният слой да се увеличи на три пиксела. Долният слой се отделя чрез Filter > Texture > Mosaic Tiles, освен това се подбират и неговите параметри. На изображението се кликва с дясното копче на мишката и се избира командата Deselect и надписът на пясъка е готов.

 

Вода-море като езеро

 

За да се създаде морски пейзаж във Photoshop, са необходими минимални художествени способности и познание на възможностите на инструментите на програмата. Първо се създава нов документ в режим RGB с разширение 1024x768 пиксела. Натиска се бутон D, за да се използват вече автоматично приготвените цветове. Добавя се слой за покритие Gradient, а за тази цел се използва командата Layer > New Fill Layer > Gradient. В появилия се прозорец Gradient Fill трябва да се натисне по избор на някой знак, за да се отвори прозореца Foreground to Background. Настройва се цвета, а след това се променя положението на долния маркер. Прозорецът Gradient Editor се затваря, натискайки  ОК, след което в  Gradient Fill се променя направлението на ъгъла, което се установява на -96. Създава се още един такъв слой, изпълнявайки командата Layer > New Fill Layer > Gradient. За долния ляв маркер се настройва тъмно-син цвят, а за долния десен маркер-светло син оттенък. Location се настройва със значение 80, а за параметъра Angle се задава значение 86. Вторият слой се поставя по такъв начин, че светлият да се намира отгоре, а затова се захваща горния слой на палитрата Layers с мишката, след което се праща отдолу. На панела с инструментите се задава Feather със значение 6, отделя се светлата част и се извършва действието Select > Deselect. Нов слой се създава при натискането на Create a New Layer и при избирането на тъмно-син цвят. С помощта на Paint Bucket слоят се залива с тези цветове и изображението се обръща на 90 градуса. Извършва се командата Filter > Render > Fibers и се установяват настройки за филтъра със значение 20 и 10. Инструментът за свободна трансформация се избира при съчетанието от бутоните CTRL+T, а промяната на ъглите се осъществява така, че краят на горния слой да е паралелен на хоризонта. За тази цел трябва първо да се захване точката от горния десен ъгъл на изображението, да се задържи бутонът CTRL, след което да се доближи до съответното място. Накрая се натиска Enter. За да се отдели частта, която е над хоризонта трябва да се задържи копчето CTRL и да се кликне върху избрания слой, а след това той да се отдели с натискането на Delete. За това работа могат да свършат и заповеди като Deselect или Multiply. А морският пейзаж, създаден като спокойно езеро може да се използва най-вече за колажи.

Филтърът Displace не се използва толкова често, колкото останалите инструменти във Photoshop. И все пак е полезно да се знае как точно се използва като на една снимка, на която са изобразени скали, добавим и вода. Използвайки Rectangular Marquee се вижда тази част на изображението, която трябва да бъде разположена над водната повърхност. Отделената част се избира в буфера на обена и на нейно място се създава нов слой. Трябва да бъде изпълнена командата  Edit > Transform > Flip Vertical, след което изображението да бъде обърнато. Слоят се пуска надолу, така че да се образува отражение. Задържайки CTRL се щрака на горния слой и се създава нов чрез Create A New Layer. С помощта на Paint Bucket слоят трябва да се покрие със син цвят. За да се добави маска на прозрачност се използва копчето Add Layer Mask, активира се Click To Edit the Gradient и се избира вид основа Black, White. В резултат горната част става прозрачна и подчертава тъмно-синия цвят. Полученото изображение обаче трябва да се покрие с вълни, а това става чрез филтъра Displace, деформиращ изображението, съгласно някакви определени рамки, зададени от потребителя. За тази цел трябва да се отдели слоят с отражението и да се създаде нов такъв чрез Add Layer Mask, след което той се покрива с бял цвят. Съдържаното се отделя на нов слой и се създава нов файл с командата File > New. Избира се вариант Clipboard, а благодарение на това размерите на новия документ ще съвпадат с размерните на изображението, копирано в буфера. Изпълняват се функциите Filter > Noise > Add Noise и освен това се установява максимално значение за Amount. Избира се червен канал и се изпълнява Filter > Stylize > Emboss. Настройката на филтъра се установява с Height-1, Amount-500, задава се значение за ъгъл, равен на 80. Следва изображението да се отдели в работен прозорец, то да се увеличи, докато ширината не стане равна на 60 процента. След това се изпълнява командата Edit > Transform > Again използва се инструмента Free Transform и се увеличава ширината на изображението два пъти. Следва да се активира инструментът Crop и с негова помощ да се отдели цялото изображение. Снимката се горигира в червени и зелен канал, а това е нужно, за очертаване на вълните, разположени близо до хоризонта. Слоевете се заливат в зелено и червено, след което се съхраняват във формат PSD. За да се задейства филтърът на всички прозрачни места се натиска копчето Lock Transparent Pixels, след което се изпълняват действията Filter > Blur > Motion Blur. Установява се ъгъл от 90 градуса и за Distance се назначава значение 90. Прави се мащабиране по хоризонтала като трябва тя да е с два пъти по-голяма от верткалната и остава единствено да се отдели резкият преход от края на долния слой. Добавя се маска за прозрачност и се натиска Add Layer Mask. След което се активира инструментът Gradient.


Web-BG Pipe.bg Dobavi.com Ping.bg Lubimi.com Digg del.icio.us svejo.net
От: CherylClund
Дата: 10.02.2018 8:08:45
[url=http://zaporka.net]компенсатор КСО [/url]
От: Josephnum
Дата: 09.02.2018 4:04:54
Сериалы ТУТ! смотреть онлайн бесплатно
[url=http://indianfilm.ru/]Сериалы ТУТ! смотреть онлайн бесплатно![/url]
От: RalphRof
Дата: 06.09.2017 17:17:55
cialis und levitra zusammen

<a href="http://cialisxrm.com/">buy cialis online</a>

precio de cialis mercado libre

[url=http://cialisxrm.com/]cialis coupon[/url]
От: kkgkauref
Дата: 09.07.2017 13:13:33
2nd chance payday loans
<a href="http://payday1000loans3000online.com/#online"> cash loans </a>
online payday loans direct lenders only no credit check
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#personal&quot;&gt; online payday loans &lt;/a&gt;
guaranteed payday loans direct lenders
[url=http://payday1000loans3000online.com/#loan] loans direct [/url]
payday loans ohio
От: kkimccref
Дата: 09.07.2017 13:13:19
payday loans in sacramento
<a href="http://payday1000loans3000online.com/#personal"> personal loans </a>
longterm payday loans
&lt;a href=&quot;http://payday1000loans3000online.com/#online&quot;&gt; payday express &lt;/a&gt;
california payday loans
[url=http://payday1000loans3000online.com/#bestcash] loans online [/url]
payday loans gainesville fl

Напиши своя коментар* Всички полета са задължителни